SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/022 | 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.

Intézmény logo

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2023. szept. 22.


LG

  Felvételi tájékoztató

  Felvételi tájékoztató a 2024-2025. tanévre

  Felvételi tájékoztató

  Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum  

  FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

  a 2024/2025. tanévre 

  (OM azonosító: 203060/022) 

   

  Intézmény 

   

  Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum   

  Telefonszám: +36/49 500-033

  E-mail : titkarsag_mezokovesd@miskolci-szc.hu

  Honlap: www.szlgimi.hu 

  Igazgató neve:  Rigó Attiláné

  Pályaválasztási felelős neve:  Nagyné Szalmási Ildikó (technikum), Kolozsvári Jánosné (gimnázium)

  E-mail címe: titkarsag_mezokovesd@miskolci-szc.hu

    

  Képzési kínálat

  TECHNIKUM

  5 éves technikumi képzés

  Szakmai oktatás ágazata

  Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

  Gazdálkodás és menedzsment

  0090

  Rendészet és közszolgálat

  0091

  Oktatás

  0092

   

  Sikeres ágazati alapvizsgát követően az ágazat lehetséges, választható szakképzettség kimenete:

  Gazdálkodás és menedzsment:

  • Pénzügyi-számviteli ügyintéző (0090)
  • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (0090)

  Rendészet és közszolgálat:

  • Közszolgálati technikus             (0091)

  Oktatás:

  • Oktatási szakasszisztens (0092)

   

   

  A meghirdetett tanulmányi területek leírása

  • Pénzügyi-számviteli ügyintéző (0090)

  A tanulók  a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő ismereteket sajátítanak el: könyvelési feladatok, számítógépes programok használata, nyilvántartások vezetése stb. A technikusi szintű szakképzettség megszerzését követően gazdasági területen tudnak elhelyezkedni, vagy tovább tanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban.

   Ösztöndíj, mely a tanulmányi eredménytől is függ a későbbiek során.

  A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

   

  • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (0090)

  A tanulók a vállalkozások ügyviteli feladatainak végrehajtása mellett ismereteket szereznek számviteli és pénzügyi területen is. Az ügyfelekkel, munkatársakkal való kapcsolattartás mellett rendezvények és megbeszélések szervezését is elláthatják. A technikusi szintű szakképzettség birtokában ügyintézőként tudnak elhelyezkedni, vagy tovább tanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban. Ösztöndíj, mely a tanulmányi eredménytől is függ a későbbiek során.

  A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

   

  • Közszolgálati technikus (0091)

  A tanulók a közigazgatás, illetve a rendészet választható szakirányainak megfelelően megismerik a közszolgálati életpálya jellemzőit. A gyakorlati képzés keretében a tanulók megismerkedhetnek a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem - tűzoltóság, a rendőrség, illetve a kormányhivatalok tevékenységének legfontosabb elemeivel.  

  Ösztöndíj, mely a tanulmányi eredménytől is függ a későbbiek során.

  Ingyenes, honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások (szakkör),

  - extra tanulmányi ösztöndíj 3,5 átlag felett a szakképzési ösztöndíjon felül a 9-10. évfolyamon a honvédelmi jellegű szakkörön résztvevőknek , 

  - 11-12. évfolyamon a honvédelmi alapismeretek tantárgy bevezetése,

  - érettségi vizsgalehetőség honvédelmi alapismeretekből.

  A tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

   

   

   

  • Oktatási szakasszisztens (0092)

  A tanulók az oktatási/nevelési intézmények különböző típusaiban felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végezhetik munkájukat. Részt vesznek a gyermek/fiatal tevékenységeinek szervezésében, a tanítási órák előkészítésében, a szabadidős programok lebonyolításában. A technikusi szakképzettség birtokában lehetőségük van az elhelyezkedésre vagy továbbtanulásra az oktatási jellegű felsőoktatásban.

  Jogosultak az ösztöndíjra, melynek mértéke az alapvizsgát követően tanulmányi eredménytől függ.

  A tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek.

   

   

  A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása

  • Pénzügyi-számviteli ügyintéző (0090) – angol vagy német nyelv
  • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (0090) – angol vagy német nyelv
  • Közszolgálati technikus (0091) – angol vagy német nyelv
  • Oktatási szakasszisztens (0092) – angol vagy német nyelv

   

   

  Gimnázium

  Képzés típusa

  Évfolyam

  Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

  4 évfolyamos általános

  4 évfolyam

  0093

  4 évfolyamos humán

  4 évfolyam

  0094

  Nyelvi előkészítő osztály

  5 évfolyam

  0095

  6 évfolyamos

  6 évfolyam

  0096

   

  A meghirdetett tanulmányi területek leírása

  • 4 évfolyamos általános (0093)

  Emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv tantárgyakból,

  emelt óraszám informatika, matematika tantárgyakból.

   

  • 4 évfolyamos humán (0094)

  Emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv tantárgyakból
  emelt óraszám történelem, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból.

   

  • Nyelvi előkészítő osztály (0095)

  Emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból,
  emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, spanyol nyelv tantárgyakból.

  • 6 évfolyamos (0096)

  Emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv tantárgyakból,
  emelt óraszám természettudomány tantárgyakból.

  Kollégiumi férőhely igényelhető mindkét képzési típus esetén.


  Gimnáziumi osztályokban oktatott első idegen nyelv:

  • 4 évfolyamos általános (0093): angol vagy német
  • 4 évfolyamos humán (0094): angol vagy német
  • Nyelvi előkészítő osztály (0095): angol
  • 6 évfolyamos (0096): angol vagy német

  Gimnáziumi osztályokban oktatott második idegen nyelv:

  • 4 évfolyamos általános (0093): angol, német, spanyol
  • 4 évfolyamos humán (0094): angol, német, spanyol
  • Nyelvi előkészítő osztály (0095): német, spanyol
  • 6 évfolyamos (0096): angol, német, spanyol

   

  A tanulmányi területekre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó),

  hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő,

  egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

   

  • 4 évfolyamos általános (0093),
  • 4 évfolyamos humán (0094),
  • Nyelvi előkészítő osztály (0095),
  • 6 évfolyamos (0096)

   

  A szóbeli elbeszélgetés helyszíne: Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum

   

  A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja, szabályai:

   

  • a tanulmányi területen megjelöltek szerint szerzett pontszámok:

  hozott pontszámok: 5., 6., 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem

  • 6 évfolyamos képzésben: 5. év végi, 6. félévi eredmények
  • minden tanulmányi területen a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozóan, amennyiben valamely tárgyból értékelésre vonatkozó mentesítése van, a pontszámokat arányosítva számítjuk
  • azonos pontszám esetén a rangsorolást meghatározza: a hátrányos helyzet, lakóhelye az adott településen van, végül speciális szabályként a tanuló testvére intézményünk tanulója.

  A különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

  Az SNI tanulót megillető kedvezmények lehetnek a középfokú felvételi eljárás során:
  - egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítés az értékelés és a minősítés alól,
  - hosszabb felkészülési idő a vizsga során (pl.: szóbeli vizsga során),
  - biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket,
  - a vizsgaszervezéssel alkalmazkodni kell az adottságaihoz.
  A BTMN tanulót megillető kedvezmények lehetnek a középfokú felvételi eljárás során:
  - hosszabb felkészülési idő a vizsga során (pl.: szóbeli vizsga során),
  - biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket,
  - a vizsgaszervezéssel alkalmazkodni kell az adottságaihoz

  Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján kizárólag a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését, az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem.

  A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához, mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti.

  A teljesítmények értékelésének módja és figyelembevételének arányai:

  Nyelvi előkészítő:

  -           50% - írásbeli (100 pont) + 25% - szóbeli (50 pont) + 25% - hozott pontok (50 pont)

  A központi írásbeli vizsga elbírálásánál a tanuló számára adható kedvezmény:

  SNI-s tanulók esetében: mentesítés egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.

   

  Rendészet, valamint Oktatás ágazatok esetén :

  • a pályaalkalmassági vizsga és az egészségügyi vizsgálat eredménye: megfelelt, nem felelt meg

   

   

  A tanulmányi területek felvételi feltételei

  Technikum:

  • Pénzügyi-számviteli ügyintéző (0090)

  Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.

  • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (0090)

  Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.

   

  • Közszolgálati technikus (0091)

  Felvétel a tanulmányi eredmények, valamint foglalkozásegészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági vizsgálat alapján.

   

  A pályaalkalmassági elbeszélgetés a motivációt, kommunikációs készséget vizsgálja. (Témák: 1. Család, 2. Hobbi, 3. Egészséges életmód, 4. Sport 5. Pálya iránti motiváció 6. Jövőkép

  1. Kedvenc olvasmány- és filmélményem)

  A fizikai pályaalkalmassági vizsgálat részletes követelményeit az iskolánk honlapján találják.

  www.szlgimi.hu

   

  • Oktatási szakasszisztens (0092)

  Felvétel a tanulmányi eredmények, valamint foglalkozásegészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági vizsgálat alapján.

  A pályaalkalmassági elbeszélgetés a motivációt, kommunikációs készséget vizsgálja.

  (Témák: 1. Család, 2. Hobbi, 3. Egészséges életmód, 4. Sport 5. Pálya iránti motiváció 6. Jövőkép, 7. Kedvenc olvasmány- és filmélményem)

   

  Gimnázium:

  • 4 évfolyamos általános (0093),

  4 évfolyamos humán (0094)

  Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.

  • Nyelvi előkészítő osztály (0095)

  Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján.

  A szóbeli felvételi követelményei:

  • az elbeszélgetés motivációs beszélgetés, magyar nyelven, illetve az általános iskolában tanult idegen nyelven az alábbi témák alapján.

   

  Témakörök:

  1. Appearance, 2. Pets, 3. At the doctor’s, 4. Family, 5. Holiday, 6. House,
  2. London, 8. School, 9. Sport, 10. Weather – Seasons – Clothes

   

  1. Ich,  2. Haustiere, 3. beim Arzt, 4. Familie, 5. Urlaub, 6. Zu Hause, 7. Deutschland,
   8. Schule, 9. Sport, 10. Wetter 
  • 6 évfolyamos (0096)

  Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.

  1. november 27. 16:00 órától – 6 évfolyamos képzés

  Részletes tájékoztatás a honlapon. https://www.szlgimi.hu/

  Telefon: 49-500-033

  E-mail: szlgimi@t-online.hu

  https://www.facebook.com/Szent-L%C3%A1szl%C3%B3-Gimn%C3%A1zium-456407297740182/

  Mezőkövesd, 2023. október 20.           

   

  Rigó Attiláné - igazgató

   

  2024/2025. tanévre rendészeti ágazat felvételi követelmények

  I. Orvosi alkalmassági vizsgálat
  II. Pályaorientációs(motivációs) beszélgetés
  A beszélgetés témái:
  - a jelentkező diák sporttevékenysége, sporteredményei, sport témájú általános műveltsége
  - egészségszemlélete, egészségtudatossága
  - a rendészeti pálya iránti érdeklődése, irányultsága, tájékozottsága
  III. Fizikai (erőnléti) alkalmassági tesztek
  A rendészeti ágazatra az a tanuló vehető fel, aki a fizikai alkalmassági teszteken „megfelelt” szintet teljesít, vagyis az összpontszámból
  minimum 50% + 1 pontot ér el.
  összpontszám: 125 pont
  megfelelt: 63-125 pont
  nem felelt meg: 0-62 pont

   

  A rendészeti ágazat felvételi fizikai (erőnléti) alkalmassági gyakorlatai

  1. Hasizom gyakorlat – felülés (60 mp)
  2. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás – nyújtás (30 mp)
  3. Hajlított karú függés húzódzkodó rúdon
  4. Ingafutás 4x10 m
  5. Helyből távolugrás (2 kísérlet)

  A gyakorlatok rövid leírása

  1. Hasizom gyakorlat: hanyattfekvésből felülés (60 mp folyamatos végrehajtás)
  • Tornateremben, bordásfalnál hanyattfekvés derékszögben hajlított lábbal, lábfej a bordásfal alsó foka alatt, karok tarkóra tartással.
  • Felülés, könyökkel térdérintés.
  1. Mellső fekvőtámaszban karhajlítás – nyújtás (30 mp időtartamban):
  • Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz a talajon (karok vállszélességben, nyújtva előrenéző ujjakkal, törzs egyenes, térd nyújtott, lábak összezárva, fej mérsékelten emelt)
  • ütem: mindkét kar hajlítása alkar és felkar derékszög pozíciójáig
  • ütem: mindkét kar nyújtása (kiinduló helyzet)
  1. Hajlított karú függés:
  • Kiinduló helyzet: függés, karok váll szélességben, alsó madárfogással, állcsúcs a rúd fölött, mely nem érhet a rúdhoz.
  • A helyzet megtartása mért időre. /1 kísérlet/
  1. Ingafutás:
  • 4x10 m-es táv időre való megtétele úgy, hogy a futó az egymástól 10 méterre lévő két vonal között fut. Fordulónként lábbal érinteni kell a vonalat.

  /1 kísérlet/

  • Időmérés: tizedes pontossággal.
  1. Helyből távolugrás:
  • Az ugró vonal mögül helyből páros lábról elugrás karlendítéssel, a legnagyobb távolságra. /2 kísérlet/
  • Mérés: a távolugrás szabályai szerint, a jobb eredmény számít.

   

   

   

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Fogadóóra

  Fogadóóra

  Fogadóóra

  2024. ápr. 4.


  LG

  Ideiglenes felvételi jegyzék 2024-2025

  Ideiglenes felvételi jegyzék 2024-2025

  A jelentkezők felvételi jegyzéke

  2024. márc. 21.


  LG


  Partnereink

  SZC logo

  Miskolci Szakképzési Centrum


  Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum

  3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.

  Telefon: +36 49 500 033

  E-mail: szlgimi@t-online.hu

  OM azonosító: 203060/022

  Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


  2024Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum