SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/022 | 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.

Intézmény logo

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2021. aug. 24.


Miskolci Szakképzési Centrum

  BÜFÉ pályázat

  A Miskolci Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikum 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. Büfé alapterület: 22 m2 Bérbe vehető: szerződés megkötését követően Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum 3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54-56. Büfé alapterület: 11 m2 Bérbe vehető: szerződés megkötését követően Büfék üzemeltetésére.

  BÜFÉ pályázat

  Pályázati felhívás

   

  A Miskolci Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a


  Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikum
  3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7.
  Büfé alapterület: 22 m2
  Bérbe vehető: szerződés megkötését követően

   

  Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum
  3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 54-56.
  Büfé alapterület: 11 m2
  Bérbe vehető: szerződés megkötését követően

   

  Büfék üzemeltetésére.

   

   

  I. A pályázat tárgya:

   

  1. Miskolci Szakképzési Centrum fent nevezett tagintézményeiben az Országos Élelmiszer biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsításoknak megfelelő büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázat kiíró szándéka, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket kínáljon.

   

  1. A Miskolci Szakképzési Centrum. az I. pontban meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tagintézmények fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségeinek bérbe adására.

   

  1. A nyertes pályázónak kell a tagintézményben található büfé helyiséget az élelmiszer forgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben. A nyertes pályázó köteles figyelembe venni a tagintézmény-vezető észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.

   

  1. A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:
  • a pályázó szakmai múltja
  • üzemeltetési terv a bérleti időszakra
  • tervezett étel és itallap bemutatása (terméklista árakkal)
  • a pályázó által fizetendő nettó havi bérleti díjra tett megajánlás
  • referenciák bemutatása

   

  1. A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell: 
  • rostos gyümölcs-, illetve zöldséglevek, ásványvíz
  • különböző töltelékkel készült teljes kiőrlésű pékáruk
  • gyümölcsök, kompót/befőtt, friss gyümölcs, tejdesszertek
  • sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, zöldséggel
  • puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak

   

  1. Az elbírálás – maximálisan 100 pontos érték - értékelési szempontjai és súlyarányuk:
  • 40 pont: megajánlott bérleti díj (a legmagasabb árajánlatot követő 5 ponttal csökken)
  • 20 pont: tagintézményi referencia
  • 20 pont: tagintézmény írásbeli támogató nyilatkozata
  • 10 pont: egyéb büfé,- vagy hasonló célú létesítmény működtetésének referenciája
  • 5 pont: 1-3 év büfé, vagy vendéglátóipari igazolható szolgáltatási múlt
  • ​​​​​​​5 pont: 3 év feletti büfé, vagy vendéglátóipari igazolható szolgáltatási múlt

  Az azonos pontszámot elért pályázók rangsorát az ajánlott bérleti díj nagysága dönti el.

        7. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a tulajdonos által kialakított feltételrendszernek, valamint ha a nyertes pályázó pontszáma az 50 pontot nem éri el.

   

  1. A nyertes pályázónak havi bérleti díjat és közüzemi költséget kell fizetni a büfé helyiségének használatáért.

   

  1. A havi bérleti díjat és a közüzemi költséget a Miskolci Szakképzési Centrum számlaszámára kell befizetnie minden megkezdett hónap 05. napjáig. A pályázónak a bérleti díjat úgy kell meghatároznia, hogy az nem tartalmazza a büfé teljes közüzemi költségét. (Alap bérleti díj + rezsi díj)

   

  1. Nyitva tartási idő tanítási napokon a tanév szorgalmi időszakában 7 órától 15 óráig. Ezen idő alatt folyamatosan nyitva kell tartani. Bérleti díj fizetésének kötelezettsége csak szeptember 1-től június 15-ig tartó időszakban (9,5 hónap) – az öszi-, téli-, és tavaszi szünetek kivételével - áll fenn. A bérleti szerződés nem vonatkozik az iskolai rendezvényekre.

   

  1. A pályázaton való részvétel ingyenes.

   

  1. A pályázatot eredeti példányban cégszerűen aláírva és lebélyegezve, zárt borítékban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton a Miskolci SZC székhelyére címezve.

   

  1. A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: több tagintézmény büfé helyiségére benyújtott pályázat.

   

  1. A büfé üzemeltetése csak a szükséges engedélyek, okiratok megléte esetén kezdhető meg, melyekről a szerződéshez fénymásolat csatolása szükséges

   

  1. A pályázat benyújtásának határideje: visszavonásig folyamatosan benyújtható

           A pályázatra kérjük ráírni: „BÜFÉ PÁLYÁZAT ………………. tagintézmény”

   

  1. A pályázat benyújtásának helye, illetve címe:

  Miskolci Szakképzési Centrum titkárság 3525 Miskolc Széchenyi István utca 103.

   

  A büféhelyiség megtekintésére a tagintézmények képviselői előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosítanak, akiktől további információ is kérhető a helyszínen.

   

  A pályázattal kapcsolatban információt adó személy: Suba Imre közbeszerzési szakügyintéző

   

  Elérhetőség: 46/796-025

  E-mail: suba@miskolci-szc.hu

   

   

  II. A részvétel feltételei:

   

  1. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

   

   • A pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, elérhetőségét;
   • A havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát;
   • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásától számított 30 napra a pályázó ún. ajánlati kötöttséget vállal;
   • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt a tulajdonos hozzájárulása nélkül 3. személynek bérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja, bérleti társ sem vonható be a jogviszonyba;
   • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a bérleményt csak iskolai büfé céljára kívánja használni;
   • Nyilatkozatot/dokumentum másolatot a HACCP kibővített rendszerének való megfelelésről;
   • A bérleti díjon felül vállalt egyéb kötelezettségek (büfé kialakítása, felszerelése);

  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs az államháztartás felé fennálló köztartozása. A pályázó kiemelten fontos kötelezettsége a tevékenységéhez szükséges hatósági, szakhatósági és működési engedélyek beszerzése saját költségén.

   

  III. Érvényességi feltételek:

   

  Érvénytelen a pályázat, ha:

  • nem a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be,
  • ha nem tartalmazza az I. 4. pontban meghatározott adatokat,
  • ha a 6. pont szerinti értékelés során az 50 pontot nem érte el.

   

   

  IV. Kizárási okok

   

  1. Kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat elbírálását megelőző egy évben a Miskolci SZC tagintézményeiben üzemeltetési szerződéssel rendelkezett és a bérleti, vagy/és a közüzemi díjak fizetésében 2 hónap, vagy attól több fizetési elmaradása volt.

   

  1. Kizárásra kerül az a pályázó, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy hamis nyilatkozatot tett.

   

  Hiánypótlására kizárólag a szerződéshez szükséges engedélyek vonatkozásában van mód!

   

   

  Eredményhirdetés: a pályázat lezárását követően 5 napon belül

   

  Pályázati felhívás

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Nyílt nap

  Nyílt nap

  2023. november 27-én pót nyílt napot tartunk.

  2023. nov. 16.


  LG

  Hat évfolyamos gimnáziumi képzés

  Hat évfolyamos gimnáziumi képzés

  Elindult a regisztráció nyílt napunkra, melyet a HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS iránt érdeklődőknek tartunk.

  2023. nov. 16.


  LG

  Szabad a pálya!

  Szabad a pálya!

  A Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum "Szabad a pálya!" pályaválasztási kiállításon vesz részt a Miskolci Egyetem díszaulájában 2023. november 14-én és 15-én.

  2023. nov. 14.


  LG


  Partnereink

  • Bázisintézmény
  • Akkreditált kiváló Tehetségpont
  • Határtalanul
  • Erasmus+
  • Határtalanul
  • Határtalanul-1
  SZC logo

  Miskolci Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum

    3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.

   • Telefon: +36 49 500 033

    E-mail: szlgimi@t-online.hu

    OM azonosító: 203060/022

    Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


   2023Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum